Üniversitemiz Kalite Komisyonu Toplantısı Yapıldı.

23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereği 13/04/2016 tarihinde alınan  Senato kararı ile Üniversitemiz Kalite Komisyonu oluşturulmuş ve Kurum İç Değerlendirme Raporunu hazırlamak için çalışmalara başlanmıştır. Bu defa komisyon üyeleri tarafından hazırlanan birim iç değerlendirme raporlarını değerlendirmek ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yapılacak dış değerlendirme sürecine yönelik çalışmaları görüşmek üzere bir çalışma toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantıda alınan kararlar ve toplantıya ait görsellere ulaşmak için tıklayınız.


SERKAN TEMİR +90 (484) 223 12 24 / 3358
Kalite Komisyonu
10.6.2016