08/01/2018 Kalite Üst Kurulu Haftalık Değerlendirme Toplantısı

08.01.2018 Pazartesi günü Kalite Komisyon Başkanı Rektörümüz Prof. Dr. Murat ERMAN başkanlığında Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Kalite Koordinatörü, Kalite Komisyonu Grup Başkanları, ERASMUS Koordinatörü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanının katılımı ile haftalık Kalite Değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda: 

1-   Komisyon başkanlarının çalışma raporları ve haftalık yaptıkları çalışmalar değerlendirildi.

2-   Oluşturulacak çalışma takvimi ve kronolojisi ile Öğrenci toplulukları danışmanlarıyla 09.01.2018 tarihinde yapılacak toplantı gündemi ile ilgili Kalite Koordinatörü komisyonu bilgilendirdi. 

Kalite Komisyonu aşağıda belirlenen hedefleri  belirlendi: 

1. BOLOGNA süreci kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilerek eğitim-öğretim yönetmeliklerinin güncelleme çalışmalarının Eğitim Gurubu tarafından yapılarak senatoda görüşülmek üzere çalışma başlatma görevi tevdi edildi.

2.   Üniversitemiz web sayfasının güncelliğinin takibi ve personel özgeçmiş formlarının yüklenmesinin sağlanarak iki ay içerisinde bitirilmesi hedeflenmiştir.

3.   Öğrencilere verilen belge kalitesinin fiziksel ve görsel açıdan artırılması çalışmalarına yapmak

4.   Üniversitedeki Eğitim ve öğretim sisteminin (not sistemi) değerlendirilmesi çalışmalarının yapılması,

5.   Kalite komisyonu ve koordinatörlüğüne gelen evrakların dokümantasyon ve arşiv çalışmasının derlenmesinin yapılması,

6.   Kalite Komisyonu çalışmalarında görevlendirilen Rektör Yardımcılarımızın resmi olarak görevlendirilmelerinin yapılması

7.  Yönetim Gurubunda görevli Gurup Başkanı Kalite Komisyon Üyesi Doç. Dr. Koray ÖZREK yerine Yrd. Doç. Dr. Yasin TÖSTEN gurup başkanı olarak görevlendirilerek resmi yazı ile çalışma biriminin bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.

8. Yrd. Doç. Dr. Yasin COŞKUN'un eğitim öğretim gurubundan yönetim sistemimi gurubunda görevlendirilerek resmi yazı ile bildirimin yapılması kararlaştırıldı.
Kalite Komisyonu
9.1.2018