Kalite Komiyonu Değerlendirme Gurubu Öğrenci Topluluk Danışmanları İle Toplantı Yapıldı. 09/01/2018

09.01.2018 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Murat Erman başkanlığında Öğrenci Topluluk Danışmanları ile toplantı yapılmıştır. Öğrencilerimizin ders başarılarının yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılması, öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarının yüksek tutulmasına yönelik çalışmaların öz veri gerektirdiğini belirterek yapılacak çalışmaların iş birliği içinde başarılabileceği yönünde bir iradenin olması gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Topluluklarımızın başlıca sorunlarının bütçe, araç temini ve fiziki mekân yetersizlikleri belirlenmiştir. * Öğrenci Topluluklarına sağlanacak olan maddi desteklerin Üniversitemiz bütçe imkânları kapsamında karşılanacağı belirtildi. * Yapılacak etkinliklerin düşünce ve fikir üretmeye yönelik şehrin dinamiklerine uyumlu olması vurgulandı. Bu etkinliklerin yerel ve ulusal medyada yer almasının sağlanarak Üniversitemizin ve ilimizin tanıtımına büyük katkı sağlanacağı belirtildi. * Yapılacak etkinliklerin topluluk danışmanları tarafından projelendirilmesine yönelik görüş bildirildi. Bu etkinliklerin yıllık bazda öğrenci toplulukları yönetmeliğine uygun biçimde gerekli idari birimlere teslim edilmesi istendi. * Öğrenci topluluklarının yaptıkları etkinliklerin tanıtımı ve ilanının yapılması için Üniversitemiz web sayfasında topluluklara ait bir sekme açılma talebi dile getirildi, * Doğa sporlarının geliştirilmesinde kampüs içi alanların buna uygun hale dönüştürülmesi ve bisiklet park alanlarının oluşturulması vurgulandı. * Toplulukların ulusal çapta yapacakları etkinliklerin azami ölçüde destekleneceği vurgusu yapıldı. * Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na ait gençlik evi tamamen öğrenci topluluklarına tahsis edileceği belirtildi. * Rektörlük B blokta öğrenci temsilcilerine bir ofis tahsis edildiği açıklandı.
Kalite Komisyonu
9.1.2018